Skip to main menu (press "ENTER") Skip to page content (press "ENTER")

KĀ NOTIEK VĒLĒŠANAS

Eiropas Parlamenta deputātus ievēlē tiešās vēlēšanās uz pieciem gadiem. Ikvienai valstij ir sava vēlēšanu kārtība, taču darbojas arī vairāki kopīgi noteikumi.